فینگر یوفکا به درد جشن و پارتی می‌خوره، لقمه‌ای و دم دسته، قاشق و ظرف و اینا هم نمی‌خواد. کاش همیشه جشن بود که فینگر یوفکا بزنیم بر بدن! حیف اون‌قدر جشن نداریم، بیشتر سوگواری داریم. این حقیقت که جامعه ما جزو جوامع غمگین دنیاست به نظرم به خیلی عوامل مربوطه ولی شاید وضعیت اقتصادی و فرهنگ جامعه دو تا از مهم‌تریناش باشه. از دیدگاه من که تو کار خوردوخوراکم، شک نکنین به خوراک هم مربوطه! 😉 نظر شما چیه؟

این فینگر با فینگر قبلی یه تفاوت کوچولو داره.