یه قاشق ازش برمی‌داری، تو دهنت می‌ذاری و شروع می‌کنی به جویدن. یهویی یه‌دونش زیر دندونت میاد و طعم ملسش می‌زنه بیرون. این اتفاق که میفته بعدش انگار رو زبونت جشنواره مزه‌س. هی می‌جوی و می‌جوی، دلتم نمیاد قورتش بدی بس که ترکیب این طعما رو دوست داری.

راجع به این غذایی که تو عکس می‌بینین حرف می‌زنم. اسمشو می‌دونین؟ اگه گفتین چی زیر دندون میاد که طعم ملسش بیرون می‌زنه؟