خورش سیب آلو

خورش سیب آلو … اسم و رسم جیگری‌ست کو خودنمایی می‌کند، گاه شیطانی و گاهی با زبان بازی می‌کند 😋 گرچه نه مسئولیت دارد نه فیش پر نجوم، سیب و آلویش مسیر روده پاکسازی می‌کند 😏 الهی که بگیرد ریق آلویش حسن را، کین دغل روحانی با جیبم بازی می‌کند 😤 نه استعداد دارم و […]

author توسط Mazzehoio

کلیه حقوق این اثر متعلق به مزه میباشد.

Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram